Rajd Grudzień » Regulamin

Rajd GrudzieńRegulamin


1. Trasa harcerska
1.1. W rywalizacji biorą udział zastępy działające podczas roku harcerskiego.
1.2. W trasie biorą udział zastępy liczące co najmniej 5 członków
1.3. W trasie biorą udział osoby w wieku 11-14 lat. Maksimum jedna osoba w zastępie może mieć więcej niż 14 lat. Osoby starsze zapraszamy na trasę wędrowniczą.
2. Trasa wędrownicza
2.1. W rywalizacji biorą udział patrole działające podczas roku harcerskiego lub patrole kadrowe.
2.2. W trasie biorą udział patrole liczące co najmniej 3 członków
2.3. W trasie biorą udział osoby w wieku od 15 lat.
3. Informacje dla obu tras
3.1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie za zgodą rodziców na odpowiedzialność instruktorki/instruktora (ewentualnie pełnoletniego opiekuna). Za szkody wyrządzone podczas Rajdu ponoszą odpowiedzialność opiekunowie.
3.2. Opiekunowie zobowiązani są do towarzyszenia swojemu patrolowi lub zastępowi (patrolom lub zastępom) w czasie całego Rajdu, tzn. nie mogą pokonywać trasy samodzielnie, ani przebywać w bazie gdy patrole znajdują się poza nią;
3.3. Drużynowy jest odpowiedzialny za zapewnienie wystarczającej liczby opiekunów dla drużyny.
3.4. Rywalizacja odbywa się między zastępami, patrolami oraz drużynami, drużyny otrzymują punkty za maksimum trzy najlepsze zastępy lub patrole. Za najlepszy 100% jego punktów, drugi – 50%, trzeci – 25%.
3.5. Punkty za zastępy otrzymują drużyny harcerskie, a punkty patrole otrzymują drużyny wędrownicze
4. Informacje organizacyjne
4.1. Zgłoszenie na Rajd należy przesłać najpóźniej do północy 18 listopada 2016 poprzez udostępniony formularz.
4.2. Zgłoszenie musi zawierać: (1) nazwę jednostki; (2) Liczbę zastępów/patroli (3) liczbę osób łącznie z opiekunem; (4) imiona i nazwiska zastępowych lub patrolowych (5) Imię i nazwisko opiekuna(ów)
4.3. Uczestnicy, instruktorzy/opiekunowie na czas Rajdu muszą być ubezpieczeni (NNW i OC), czyli mieć te opłaty uregulowane w Okręgu. W przypadku drużyn spoza Okręgu Północno-Zachodniego, należy przywieźć potwierdzenie ubezpieczenia.
4.4. Składka programowa za uczestnictwo w Rajdzie wynosi 30 zł od osoby, płatne na konto bankowe Rajdu do 18 listopada. Drużynowe i drużynowi są zwolnieni ze składki programowej.
4.5 W momencie zameldowania się na bazie należy złożyć listę członków patroli oraz zgody rodziców osób niepełnoletnich na udział w Rajdzie.

 

Dostępne jest konto Rajdu (ze względów księgowych prosimy o przelewy od 1.11.2016)

ZHR Okręg Północno-Zachodni
Rajd Grudzień
ul. Felczaka 17/U1
71-417 Szczecin
Alior 02 2490 0005 0000 4600 9761 5370
Tytułem: „Składka programowa RG /liczba uczestników/”